O Udruzi Školsko zvono

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja.

Udruga Školsko zvono ima za cilj promicati i zalagati se za sustavan način poučavnja učenika i prosvjetnih djelatnika. Želi poticati i unapređivati intelektualni, tjelesni, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika njihovih roditelja i prosvjetnih djelatnika, razvijati i osigurati roditeljima i prosvjetnim djelatnicima opće obrazovne i stručne kompetencije te promicati opće dobro zajednice kao dijela odgovornoga društva. U svrhu ostvarivanja tih ciljeva Udruga Školsko zvono organizira besplatni izvannastavne obrazovne programe za učenike, učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola kako bi poticala izvrsnost u poučavanju i pružala pomoć učenicima u uspješnijem učenju. Programi Udruge su organizirani sa preporukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa uz odobrenje Agencije za odgoj i obrazovanje te su financirani od Grada Zagreba.

Amblem Udruge je okrugloga oblika, a sastoji se od prikaza olovke, knjige i zvona koje okružuje natpis Udruga Školsko zvono Zagreb.

Iz statuta Udruge

Članak 8.

Ciljevi udruge su:

 • promicati i zalagati se za sustavan način poučavnja učenika i prosvjetnih djelatnika
 • poticati i unapređivati intelektualni, tjelesni, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika njihovih roditelja i prosvjetnih djelatnika
 • promicati očuvanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta
 • razvijati i osigurati roditeljima i prosvjetnim djelatnicima opće obrazovne i stručne kompetencije
 • promicati osposobljavanje roditelja i prosvjetnih djelatnika za cjeloživotno učenje
 • promicanje zaštite školskih i drugih odgojno-obrazovnih ustanova od devastacije
 • zalagati se za donošenje zakonskih rješenja koja će uzimati u obzir dobro roditelja, djece, prosvjetnih djelatnika
 • promicati temeljne obiteljske vrijednosti
 • promicati prava i slobode roditelja da samostalno i odgovorno odlučuju o odgoju djece
 • promicati pozitivan odnos društva prema životu od začeća do prirodne smrti, posebno u hrvatskom društvu suočenom s nepovoljnim demografskim trendovima
 • posebno pratiti i sudjelovati u odgojnim procesima u koje su uključene ustanove predškolskog i školskog sustava; promicati sklad obiteljskog i školskog odgoja
 • educirati roditelje u njihovim pravima te u načinima ostvarivanja tih prava
 • pružati dodatnu pomoć obiteljima s djecom u posebnim potrebama te se zalagati da se takvoj djeci omogući što kvalitetnije uključivanje u život svoje obitelji i zajednice
 • promicati opće dobro zajednice kao dijela odgovornoga društva

 

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 8. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje kongresa, seminara, tečajeva,savjetovališta, tribina, predavanja, okruglih stolova, priredbi, akcija i drugih manifestacija; znanstvenih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, zabavnih i drugih skupova
 • edukacija građana za konzumiranje svih izbornih i građanskih prava
 • organiziranje zajedničkog nastupa članova i zainteresiranih građana pred raznim državnim i drugim tijelima
 • organiziranje raznih oblika okupljanja i reagiranja građana na društvene sadržaje sukladno s ciljevima udruge
 • organiziranje raznih oblika savjetovališnog rada pojedincima, skupinama, udrugama i ustanovama
 • organiziranje suradnje s raznim stručnim i drugim osobama, udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu
 • pokretanje vlastite izdavačke djelatnosti u skladu s posebnim zakonom, kao i korištenje raznih medijskih i multimedijskih oblika za komunikaciju s javnošću
 • organiziranje raznih oblika potpore potrebitim članovima i drugim pojedincima, obiteljima i skupinama
 • djelovati preventivnim programima na društvo zbog očuvanja tradicionalnih obiteljskih vrijednosti na kojima počiva suvremena civilizacija i štititi pravo djece na odrastanje u moralno stabilnom okruženju
 • praćenje zakonodavne i svake druge regulative iz područja obiteljskog, odgojno-obrazovnoga  područja i zalaganje za rješenja koja su u skladu s vrijednostima koje zastupaju roditelji i prosvjetni djelatnici okupljeni oko Udruge i oni koji se s tim vrijednostima poistovjećuju
 • praćenje ostvarivanja obiteljskih, roditeljskih i dječjih prava te javno isticanje pozitivnih primjera osoba i ustanova koje su se u određenom razdoblju isticale u njihovoj primjeni, a u slučaju kršenja istih prijava prekršitelja nadležnim državnim i drugim tijelima
 • suradnja sa svim ustanovama, institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu koji dijele iste i srodne ciljeve sukladne svjetonazorskim vrijednostima koje zastupa Udruga
 • pokretanje istraživanja koja će objektivno prikazati stanje problematike roditelja i prosvjetnih djelatnika u suvremenom društvu te sukladno tome zauzimanje za modele potpore koji će osigurati da se u našem društvu ojačaju pozitivni životni trendovi
 • organiziranje raznih oblika potpore potrebitim članovima i drugim pojedincima, obiteljima i skupinama

 

Članak 17.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik, potpredsjednik i tajnik/tajnica Udruge

 

Članak 24.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik/ca i dva redovna člana Udruge. Svi članovi Upravnog odbora biraju se između redovnih članova Udruge. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost da budu ponovo birani.

 

Upravni odbor Udruge

Članovi upravnog odbora Udruge:

 • Predsjednik: mr. sc. Nenad Marković
 • Dopredsjednik: dr.sc. Mario Jareb
 • Tajnica: Irena Matoic, prof.
 • 2 redovna člana: mr. sc. Miše Kutleša i Ljiljana Jareb, prof.

 

Kako se prijaviti za programe?

Novosti

Produžetak roka prijava za obrazovne programe

Objavljeno: 27.09.2010.

Rok za prijave za obrazovne programe je produžen do 30.09.2010. Pročitaj više

Program "Razboriti kemičar" počinje se realizirati 5. i 6. listopada 2010.

Objavljeno: 16.09.2010.

Program će se realizirati u 2 grupe: u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., Zagreb i u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, Sesvete. Pročitaj više

O udruzi

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja. Pročitaj više

Udruga „Školsko zvono“
Narcisa 74
10360 Sesvete, Hrvatska
e-mail: info@udrugaskolskozvono.hr
mobitel: 095/900-59-91