Bioindikatori u prirodi

Interdisciplinarni program odabranih sadržaja iz entomologije, zoologije, botanike i ekologije.

Ciljevi programa "Bioindikatori u prirodi" su upoznavanje učenika sa raznolikošću danjih i manje uočljivih, a daleko brojnijih noćnih leptira, s raznolikošću orhideja, s ekologijom leptira i potočnog raka, s metodologijom laboratorijskog rada, s vrijednostima sustavnog istraživačkog rada te poticanje istraživačkog duha i entuzijazma kod učenika. U proljeće je predviđena i terenska nastava.

Pogledajte rješenje Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba kojim se potvrđuje odobrenje programa Bioindikatori u prirodi: Grad Zagreb potpora programa (PDF, 1.1 MB).

Korisnici programa učenici osmih razreda osnovnih škola i učenici svih razreda srednjih škola
Broj korisnika 25 učenika u OŠ i /ili 25 učenika u SŠ
Period programa siječanj 2011. - lipanj 2011.
Trajanje programa 36 školskih sati
Oblik rada rad u skupinama (radionice)

Autori programa:

Opis programa

Program pod nazivom BIOINDIKATORI U PRIRODI predstavlja integralni i interdisciplinarni program odabranih sadržaja iz entomologije (znanost o kukcima), zoologije, botanike i ekologije. U prirodi postoje biljne i životinjske vrste koje su pokazatelji „zdravlja“ ili stupnja očuvanosti okoliša i to zbog svoje izuzetne osjetljivosti i na najmanje negativne promjene na staništu. Naime, negativne promjene na staništu u konačnici mogu rezultirati nestankom vrsta s promatranog lokaliteta ili područja. Takve se vrste zovu Bio-indikatorske vrste u prirodi. Programom su predviđene sljedeće teme:

 1. Važnost leptira u konzervacijskoj biologiji
 2. Invazivne i ugrožene vrste kukaca u Hrvatskoj
 3. Rak kamenjar u potocima Medvednice
 4. Samonikle i endemične kaćunovice (orhideje) u Hrvatskoj
 5. Ekotoni (rubna područja staništa) kao čimbenici biološke raznolikosti vrsta

Velike kvaliteta ovoga programa su i nosioci/kreatori programa, voditelji koji su svojim radom u gimnaziji i na fakultetu, muzeju dugi niz godina osmišljavali i izvodili ovaj program sa učenicima i studentima. Program će se izvoditi u okviru izvannastavnih aktivnosti, nakon redovite nastave. U proljeće je predviđena i terenska nastava kako bi se učenici upoznali s biologijom i ekologijom zaštićenih i indikatorskih vrsta leptira, kornjaša, rakova. Budući da će se glavnina provedbe ovoga programa odvijati kao radionice koje će uvijek imati i uvodni dio kao predavanje poželjan je rad u skupinama (3-5 skupina) od po 5-6 učenika. Za izvođenje ovoga programa predviđa se 25- 30 učenika osmih razreda i učenika srednjih škola.

Korisnici programa

Korisnici ovoga programa mogu biti učenici osmih razreda osnovne škole i prvih i drugih razreda srednje škole (15/17 godina) kao i učenici četvrtih razreda srednje škole (19/20 godina). Obzirom na starosnu dob učeničke populacije program predviđa određenu modifikaciju u metodičko-didaktičkom pristupu izvođenju radionica kao i načinima, oblicima te metodama rada i poučavanja.

Program predviđa izvođenje u odgojno-obrazovnim institucijama (školama). Očekivani broj korisnika 25-30 učenika/ca populacije 15-17 godina ili 19-20 godina. Program bi se izvodio u najmanje jednoj odgojno-obrazovnoj instituciji (školi), a najviše u dvije odgojno-obrazovne institucije ovisno o broju učenika i interesu u tim školama.

Program će se izvoditi u drugom polugodištu šk. god. 2010./2011. na području Grada Zagreba u 1-2 osnovne ili srednje škole. Predviđena je i terenska nastava u proljeće (ožujak - lipanj) livade kraj Zagreba i Park prirode - Medvednica.

Planira se nastavak provođenja ovoga programa i očekuje se sve veći interes učenika osmih razreda osnovne škole i učenika srednjih škola (poglavito gimnazija) za ovaj program. Ovisno o tijeku i dinamici realizacije programa te evaluacije programa i rada učenika moguće su i manje promjene programa.

Ciljevi koji se realizacijom programa žele postići

 • učenici bi se upoznali s raznolikošću danjih i manje uočljivih, a daleko brojnijih noćnih leptira
 • učenici bi se upoznali s raznolikošću orhideja
 • posebno bi se predstavili najzanimljiviji detalji iz biologije i ekologije leptira i potočnoga raka
 • prezentirala bi se i primjerima potkrijepila važnost leptira u konzervacijskoj biologiji (zaštiti vrsta, staništa i ekosustava u cjelini)
 • učenici bi na radionici bili upoznati s metodologijom laboratorijskog rada u okviru kojeg bi se poticao individualni pristup djelovanja
 • u okviru terenskog rada učenici bi se upoznali s metodologijom rada na terenu: prikupljanjem, prepoznavanjem vrsta, uočavanjem značajki ponašanja vrsta, uočavanjem povezanosti leptira i staništa
 • učenici bi uočili važnost zaštite vrsta putem zaštite staništa s ciljem očuvanja „zdravlja“ okoliša
 • ukazalo bi se na važnost i vrijednosti sustavnog istraživalačkog rada te poticao istraživački duh i entuzijazam kod učenika
 • učenici bi se upoznali s vrijednostima i prednostima timskog rada u terenskim istraživanjima i laboratorijskom radu

Dinamika realizacije programa:

Program će se izvoditi u drugom polugodištu šk. god. 2010./2011. na području Grada Zagreba u 1-2 dvije srednje škole kao i na terenu u proljeće u okolici Zagreba i na Medvednici.

 1. Siječanj 2010.
  • 4 školska sata (2 x 90 min) obrada četvrte i pete teme programa
  • oblici rada: grupni i frontalni rad.
 2. Veljača 2011.
  • 4 školska sata (2 x 90 min) obrada četvrte i pete teme programa
  • oblici rada: grupni i frontalni rad.
 3. Ožujak 2011.
  • 2 školska sata (2 x 45 min) obrada prve i druge teme programa
  • 4 školska sata terenska nastava iz treće teme
  • oblici rada: grupni i frontalni rad.
 4. Travanj 2011.
  • 2 školska sata (2 x 45 min), obrada prve i druge teme programa
  • 4 školska sata terenska nastava iz treće teme
  • oblici rada: grupni i frontalni rad;
 5. Svibanj 2011.
  • 4 školska sata (2 x 90 min)
  • terenska nastava, u prirodi (livada) obrada prve i druge teme
 6. Lipanj 2011.
  • 4 školska sata (2 x 90 min)
  • terenska nastava u prirodi (livada)
  • obrada prve i druge teme
  • završetak rada i evaluacija rada/programa (popratni upitnici za učenike i voditelje programa, analiza upitnika, zaključci).

Dakle ukupno je predviđeno 28 školskih sata za realizaciju od toga 8 sati predavanja i 20 sati praktičnoga rada u skupinama (radionica). Između svakoga blok sata predviđen je odmor za učenike u trajanju od 30-60 minuta.

Pošalji upit

Preuzmite letak u PDF formatu

Ovdje možete preuzeti na svoje računalo letak u PDF formatu (1.2 MB) sa obrazovnim programima za školsku godinu 2010./2011.

Preuzmi letak

Programi u PDF formatu

Razboriti kemičar
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Odgoj i obrazovanje mladih
kroz učenje kemije
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Bioindikatori u prirodi
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Likovne radionice za
školsku djecu
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Kako se prijaviti za programe?

Novosti

Produžetak roka prijava za obrazovne programe

Objavljeno: 27.09.2010.

Rok za prijave za obrazovne programe je produžen do 30.09.2010. Pročitaj više

Program "Razboriti kemičar" počinje se realizirati 5. i 6. listopada 2010.

Objavljeno: 16.09.2010.

Program će se realizirati u 2 grupe: u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., Zagreb i u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, Sesvete. Pročitaj više

O udruzi

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja. Pročitaj više

Udruga „Školsko zvono“
Narcisa 74
10360 Sesvete, Hrvatska
e-mail: info@udrugaskolskozvono.hr
mobitel: 095/900-59-91