Likovne radionice za školsku djecu

- kreativni razvoj vještina kroz likovno stvaralaštvo

Ciljevi programa "Likovne radionice za školsku djecu" su usmjeravanje djece ka spontanijem, kreativnijem razvijanju spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo, stimuliranje polaznika za likovnim istraživanjem, hrabrenje znatiželje, vizualno-slikovne osjetljivosti i spontanog imaginativnog mišljenja, razvoj psihofizičkih funkcija djeteta: percepcije, pamćenja, mišljenja, mašte, interesa i volje.

Korisnici programa učenici trećih, četvrtih i petih razreda osnovnih škola
Broj korisnika 30 učenika
Period programa listopad 2010. - lipanj 2011.
Trajanje programa 48 školskih sati
Izvođenje programa rad u skupinama (12 radionica)

Slike sa programa Likovne radionice za školsku djecu:

Pogledajte slike sa radionica:

Autori programa:

Opis programa

Program koji će djeca prolaziti ima kao polazište razumijevanje i poštivanje dječje individualnosti. Provest će se u okviru izvannastavnih aktivnosti. Učenicima se želi omogućiti izražavanje vlastitih ideja, misli, spoznaja i doživljaja iz svoga okruženja. Time se učenike potiče na istraživačku radoznalost različitih vrsta oblika i pojava, njihovih funkcija i konstrukcije te na samostalno predočavanje bojom, crtežom ili plastično. Poticanje učenika na likovno istraživanje, hrabrenje znatiželje, vizualno-slikovne osjetljivosti i spontana imaginativna mišljenja glavne su odrednice koje će usmjeravati tijek nastave u radu sa skupinama. Programom su predviđene radionice.

Korisnici programa

Korisnici ovoga programa trebaju biti učenici trećih i četvrtih razreda osnovne škole (10-11 godina). Obzirom na starosnu dob učeničke populacije program predviđa određenu modifikaciju u metodičko-didaktičkom pristupu izvođenju radionica kao i načinima, oblicima te metodama rada i poučavanja.

Program predviđa izvođenje u odgojno-obrazovnim institucijama (školama). Očekivani broj korisnika 30 učenika/ca (15 učenika/ca populacije 9/10godina godina i 15 učenika/ca populacije 10-11 godina). Program bi se izvodio u najmanje jednoj odgojno-obrazovnoj institucije (škole), a najviše u dvije odgojno-obrazovne institucije ovisno o broju učenika i interesu u tim školama.

Ciljevi koji se realizacijom programa žele postići

 • Kroz razumijevanje i poštivanje dječje individualnosti omogućiti svakom učeniku izražavanje vlastitih ideja, misli, spoznaja i doživljaja s obzirom na raznolikost potrebe kod svakoga od njih za vizualnim načinom izražavanja te zatečenim stupnjem likovne pismenosti, umijeća pri izražavanju likovnim elementima.
 • Razvijati u učenicima istraživačku radoznalost različitih oblika i pojava, njihovih funkcija i konstrukcije te na samostalno predočavanje bojom, crtežom ili plastično.
 • Usmjeravanje djece ka spontanijem, kreativnijem razvijanju spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo.
 • Stimuliranje polaznika za likovnim istraživanjem, hrabrenje znatiželje, vizualno-slikovne osjetljivosti i spontana imaginativnog mišljenja
 • Razvijanje estetske osjetljivosti koja djeluje na povećanje kreativnih sposobnosti djece i na formiranje oblikovno-prostornog mišljenja.
 • Omogućavanje potpunijeg razvoja izražajnih sposobnosti radom u različitim tehnikama te oslanjanje primarno na emociju i imaginaciju radi postizanja ekspresivnog izraza.
 • Razvoj psihofizičkih funkcija djeteta: percepcije, pamćenja, mišljenja, mašte, interesa, volje te rast izražajno-oblikovnih sposobnosti.
 • Postizanje što višeg stupnja promatranja, planiranja, aktivnog razmišljanja, kombiniranja, procjenjivanja, kritičnosti te izražavanja kroz individualni pristup svakom djetetu.
 • Razvoj svijesti o Hrvatskoj kulturi i zavičajnom okruženju te razumijevanje estetske i druge ljudske djelatnosti u sredini življenja kroz korelaciju sa vjeronaučnim sadržajima.

Programom su predviđene radionice:

 1. Točka i crta – obrisne crte, tok i karakter crta
  • Uočavanje i istraživanje ekspresivne vrijednosti toka i karaktera obrisnih crta.
 2. Strukturne crte i točke
  • Istraživanje, izražavanje, vrednovanje i spoznavanje različitih gustoća gradbenih crta i točaka u promjeni smjera, dužine i gustoće u složenim strukturama.
 3. Boja – osnovni odnosi boja
  • Uočavanje i istraživanje osnovnih odnosa boja prema kategorizaciji boja Johannesa Ittena.
 4. Komplementarni kontrasti boja
  • Promatranjem uočavati, razlikovati te istražiti komplementarne odnose boja i njihovo prostorno djelovanje.
 5. Ploha – odnosi ploha u dvodimenzionalnom izražavanju
  • Istraživanje odnosa ploha, njihove veličine i oblika, simetrije i asimetrije.
 6. Ploha – statične i dinamične plohe
  • Proučavati i istraživati plohe u njihovim međusobnim odnosima s naglaskom na statičnost/dinamičnost i preklapanje.
 7. Površina – ritam oblika i tekstura
  • Istraživanje i uočavanje teksture površine i ritma oblika usmjeravanjem pažnje na karakter površine. Spoznavanje kontrasta i oblika tekstura u niskom i visokom reljefu.
 8. Masa i prostor – složene prostorne konstrukcije
  • Istraživanje funkcionalnosti prostora te spoznavanje i vrednovanje estetske vrijednosti složenih prostornih struktura – arhitekture.
 9. Gradbene crte – ritam
  • Uočavanje, izražavanje i vrednovanje te spoznaja ritma strukturnih crta u tvorbi ornamenta u vlastitom djelu i u likovno umjetničkim djelima.
 10. Svjetlosne vrijednosti čistih boja
  • Istraživanje, vrednovanje i spoznavanje svjetlosnih vrijednosti čistih boja unutar kruga boja
 11. Površina – grafička modelacija
  • Uočavanje, istraživanje, izražavanje, vrednovanje i spoznavanje različitih osobina površina u neposrednoj okolini, vlastitom i umjetničkom djelu te uočene površine izraziti grafičkom modelacijom.
 12. Redefinicija plohe
  • Istraživanje, vrednovanje i spoznavanje uloge dinamike plohe pri rekomponiranju likovno-umjetničkog djela.
 13. Toplo-hladni kontrast boja
  • Istraživanje, vrednovanje i spoznavanje izražajnih osobina toplih i hladnih boja, te uočavanje prostornog djelovanja toplih i hladnih boja.
 14. Kontrast boje prema boji.
  • Istraživanje, vrednovanje i spoznavanje snage kontrasta obojene svjetlosti u kontrastu sa crnim granicama. Izražavanje kontrasta boje prema boji tako da rad nalikuje na oblik srednjovjekovne sakralne umjetnosti - vitraja.
 15. Ravnoteža ploha u prostoru
  • Istraživanje, vrednovanje i spoznavanje ravnoteže asimetričnih odnosa ploha i crta u prostoru

Dinamika realizacije programa:

Program bi se odvijao tijekom čitave školske godine kroz šest mjeseci iza nastave jutarnje ili popodnevne smjene kao radionice za zainteresirane učenike osnovnih škola Grada Zagreba.

 1. Siječanj 2010.
  • 6 školskih sati (3 x 90 min)
  • oblici rada: grupni i frontalni rad.
 2. Veljača 2011.
  • 12 školskih sati (6 x 90 min)
  • oblici rada: grupni i frontalni rad.
 3. Ožujak 2011.
  • 12 školskih sati (6 x 90 min)
  • 4 školska sata terenska nastava iz treće teme
  • oblici rada: grupni i frontalni rad.
 4. Travanj 2011.
  • 12 školskih sati (6 x 90 min)
  • oblici rada: grupni i frontalni rad
 5. Svibanj 2011.
  • 12 školskih sati (6 x 90 min)
  • oblici rada: grupni i frontalni rad
 6. Lipanj 2011.
  • 6 školskih sati (3 x 90 min)
  • oblici rada: grupni i frontalni rad
  • završetak rada i evaluacija rada/programa (popratni upitnici za učenike i voditelje programa, analiza upitnika, zaključci).

Dakle ukupno je predviđeno 60 školskih sati za realizaciju praktičnoga radova u skupinama (radionica). Između svakoga blok sata predviđen je odmor za učenike u trajanju od 30-60 minuta.

Pošalji upit

Preuzmite letak u PDF formatu

Ovdje možete preuzeti na svoje računalo letak u PDF formatu (1.2 MB) sa obrazovnim programima za školsku godinu 2010./2011.

Preuzmi letak

Programi u PDF formatu

Razboriti kemičar
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Odgoj i obrazovanje mladih
kroz učenje kemije
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Bioindikatori u prirodi
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Likovne radionice za
školsku djecu
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Kako se prijaviti za programe?

Novosti

Produžetak roka prijava za obrazovne programe

Objavljeno: 27.09.2010.

Rok za prijave za obrazovne programe je produžen do 30.09.2010. Pročitaj više

Program "Razboriti kemičar" počinje se realizirati 5. i 6. listopada 2010.

Objavljeno: 16.09.2010.

Program će se realizirati u 2 grupe: u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., Zagreb i u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, Sesvete. Pročitaj više

O udruzi

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja. Pročitaj više

Udruga „Školsko zvono“
Narcisa 74
10360 Sesvete, Hrvatska
e-mail: info@udrugaskolskozvono.hr
mobitel: 095/900-59-91