Odgoj i obrazovanje mladih kroz učenje kemije

Pomoć u razumijevanju inače apstraktnih i teško razumljivih sadržaja i pojmova.

Ciljevi programa "Odgoj i obrazovanje mladih kroz učenje kemije" su upućivanje učenika na važnost cjeloživotnoga obrazovanja, poticanje učenika na razmišljanje i povezivanje različitih sadržaja u kemiji, motiviranje učenika za kvalitetno učenje kemije, razvijanje samopouzdanja u izvođenju praktičnih radova, razvijanje svijesti o važnosti kemije za realni svijet.

Pogledajte rješenje Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba kojim se potvrđuje odobrenje programa Odgoj i obrazovanje mladih kroz učenje kemije: Grad Zagreb potpora programa (PDF, 1.1 MB).

Korisnici programa učenici svih razreda srednjih škola
Broj korisnika 25 učenika u SŠ (prvi i drugi razredi) i /ili 25 učenika u SŠ (treći i četvrti razredi)
Period programa listopad 2010. - lipanj 2011.
Trajanje programa 36 školskih sati
Oblik rada rad u skupinama (radionice)

Slike sa programa Odgoj i obrazovanje mladih kroz učenje kemije:

Pogledajte slike sa radionica:

Autori programa:

Opis programa

Program je namijenjen školskoj populaciji mladih. Provest će se u okviru izvannastavnih aktivnosti. Program se sastoji od stručnih i metodičkih rješenja koja predstavljaju kemiju na nov i izvoran način. Korisnicima programa bi to bila nužna i vrijedna pomoć u razumijevanju inače apstraktnih i teško razumljivih sadržaja i pojmova. Većina obrazovanih mladih ljudi želi razumjeti ono što uče. No u tome često ne uspijevanju. Učenje je za njih pamćenje! Mnogi učitelji i nastavnici već dugo osjećaju da je učenicima kemija dosta teška i apstraktna. Jedan od problema je što učenici i studenti imaju poteškoća u nalaženju veze između makroskopskoga svijeta opažanja i submikroskopskoga svijeta atoma i molekula. Stoga je ovaj program upravo pripremljen da im pomogne u boljem i lakšem učenju. Programom je predviđeno 6 predavanja i 8 radionica.

Korisnici programa

Korisnici ovoga programa mogu biti učenici prvih i drugih razreda srednje škole (16-17 godina) kao i učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole (18-20 godina). Obzirom na starosnu dob učeničke populacije program predviđa određenu modifikaciju u metodičko-didaktičkom pristupu izvođenju radionica kao i načinima, oblicima te metodama rada i poučavanja.

Program predviđa izvođenje u odgojno-obrazovnim institucijama (školama). Očekivani broj korisnika 50 učenika/ca (25 učenika/ca populacije16/17 godina godina i 25 učenika/ca populacije 18-20 godina). Program bi se izvodio u najmanje dvije odgojno-obrazovne institucije (škole), a najviše u četiri odgojno-obrazovne institucije ovisno o broju učenika i interesu u tim školama.

Ciljevi koji se realizacijom programa žele postići

 • upućivanje učenika na važnost cjeloživotnoga obrazovanja
 • ukazivanje na važnost odabranih sadržaja i tema iz kemije
 • poticati korisnika programa na razmišljanje i povezivanje različitih sadržaja u kemiji
 • poticati motivaciju za kvalitetno učenje kemije
 • poticanje zanimanja za povijest kemije u Republici Hrvatskoj
 • razvijanje svijesti o važnosti kemije za realni svijet
 • otkrivanje važnosti i vrijednosti istraživačkoga miniprojekta u nastavi kemije
 • poticanje korisnika programa na prihvaćanje timskoga rada i različitosti u pristupu
 • naglašavanje važnosti znanja o opasnim tvarima iz svakodnevnice te tvarima bitnim za funkcioniranje živih bića
 • razvijanje samopouzdanja u izvođenju praktičnih radova

Predavanja:

 1. Boja - što o boji niste naučili u školi?
  • Ključni pojmovi: primarne boje, sekundarne boje, komplementarne boje, receptori za boje, boja tvari
 2. Je li samo Mendeljejev tvorac periodnoga sustava elemenata?
  • Ključni pojmovi: Periodična tablica, periodni sustav, monotona i periodička koordinata, periodički sustav elemenata-trodimenzionalni sustav.
 3. Građa atoma
  • Ključni pojmovi: Elektronsku konfiguracija, fotoelektronska spektroskopija
 4. Struktura molekula
  • Ključni pojmovi: Lewisova strukturna formula i geometrija molekule
 5. Pojam kemijske reakcije i simbolički jezik
  • Ključni pojmovi: makroskopski svijet opažanja, mikroskopski svijet atoma i molekula, simbolički jezik
 6. „Gastrokemija“
  • Ključni pojmovi: Kemija hrane, kemija metabolizma

Radionice:

 1. Ovo je pokus. Što mogu istražiti? Što mogu pitati?
  • Ključni pojmovi: Istraživački miniprojekt, grijanje vode, gorenje šećera, ronilac, plava boca
  • Pokus: Reakcija aluminija i HCl (c = 6 mol L-1)
 2. Kemijski simbolički jezik
  • Ključni pojmovi: pokus, raznovrsne tvari, vrste promjena, pismena i govorna komunikacija u kemiji
  • Pokus: Grijanje vode
 3. Ako ne znaš što se događa proučavaj strukturu!
  • Ključni pojmovi: struktura, simbolički jezik
  • Pokus 1- Geberov pokus
  • Pokus 2 - Dušikovi oksidi
 4. O prirodi željeza
  • Ključni pojmovi: Oksidi željeza, oksidacijski brojevi atoma željeza, kompleksni spojevi željeza
  • Pokusi: Oksidi i kompleksni spojevi željeza
 5. Kemija krša
  • Ključni pojmovi: Kemija karbonata, ugljikov dioksid
  • Pokus: Kemija ugljikovog dioksida i karbonata
 6. „Gastrokemija“
  • Ključni pojmovi: osmoza, „gastrokemija“
  • Pokus: Osmoza
 7. Vrijeme u kemiji
  • Ključni pojmovi: Brzina kemijske reakcije, energija aktivacije, red reakcije, mehanizam reakcije
  • Pokus: Mjerenje energije aktivacije
 8. Od polimera do elementarnih tvari
  • Ključni pojmovi: Škrob, maltoza, glukoza, CO2, etanol, građa šećera
  • Pokusi: Škrob se na nekoliko načina može rastaviti na maltozu i zatim na glukozu. Glukoza se može dalje rastaviti na CO2 i etanol. Jednostavnim pokusima može se pokazati da su šećeri građeni od ugljika, kisika i vodika.

Dinamika realizacije programa:

 • Listopad 2010. - 6 školskih sati (3 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Studeni 2010. - 6 školskih sati (3 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Prosinac 2010.- 2 školska sata (2 x 45 min) oblici rada: grupni i frontalni rad
 • Siječanj 2011. - 4 školska sata (2 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Veljača 2011. - 12 školskih sati (6 x 90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Ožujak 2011. - 12 školskih sati (6 x 90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Travanj 2011. - 12 školskih sati (6 x 90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Svibanj 2011. - 12 školskih sati (6 x90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Lipanj 2011. - 6 školskih sati (3 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad. Završetak rada i evaluacija rada/programa (popratni upitnici za učenike i voditelje programa, analiza upitnika, zaključci).

 

Ukupno je predviđeno 72 školska sati za realizaciju predavanja i praktičnih radova u skupinama (radionica). Između svakoga blok sata predviđen je odmor za učenike u trajanju od 30-60. Za učenike prvih i drugih razreda SŠ predviđeno je 35 školskih sati kao i za učenike trećih i četvrtih razreda SŠ (ukupno 72 školska sata). Moguće je da učenici u dogovoru s autorom i voditeljima programa te ravnateljem SŠ i predmetnim nastavnikom u školi izaberu teme.

Pošalji upit

Preuzmite letak u PDF formatu

Ovdje možete preuzeti na svoje računalo letak u PDF formatu (1.2 MB) sa obrazovnim programima za školsku godinu 2010./2011.

Preuzmi letak

Programi u PDF formatu

Razboriti kemičar
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Odgoj i obrazovanje mladih
kroz učenje kemije
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Bioindikatori u prirodi
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Likovne radionice za
školsku djecu
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Kako se prijaviti za programe?

Novosti

Produžetak roka prijava za obrazovne programe

Objavljeno: 27.09.2010.

Rok za prijave za obrazovne programe je produžen do 30.09.2010. Pročitaj više

Program "Razboriti kemičar" počinje se realizirati 5. i 6. listopada 2010.

Objavljeno: 16.09.2010.

Program će se realizirati u 2 grupe: u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., Zagreb i u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, Sesvete. Pročitaj više

O udruzi

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja. Pročitaj više

Udruga „Školsko zvono“
Narcisa 74
10360 Sesvete, Hrvatska
e-mail: info@udrugaskolskozvono.hr
mobitel: 095/900-59-91