Razboriti kemičar

Projekt stručnih i metodičkih rješenja za stručno usavršavanje nastavnika i učitelja.

Poštovani učitelji/nastavnici,

Program “Razboriti kemičar” počinje se realizirati prema sljedećem rasporedu:

1. grupa - za učitelje/nastavnike koji žive na području centra, sjevera, juga i zapada Grada Zagreba počinje s radom 5. listopada 2010., god. utorak, s početkom u 18.00 sati u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., 10 000 Zagreb.

2. grupa - za učitelje koji žive na području istoka Grada Zagreba počinje s radom 6. listopada 2010., srijeda, s početkom u  18.00 sati u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, 10 360 Sesvete.

Sve radionice i predavanje traju od 18.00- 19.30 sati.

Veselimo se vašem dolasku i radu!

S poštovanjem,

Predsjednik Udruge,
mr. sc. Nenad Marković, prof.

Slike sa programa Razboriti kemičar:

Pogledajte slike sa radionica:

Ukratko o programu:

Ciljevi programa "Razboriti kemičar" su upućivanje učitelja/nastavnika na važnost cjeloživotnoga obrazovanja, unaprjeđivanje nastave kemije u osnovnim i srednjim školama, poticanje učitelja/nastavnika na razmišljanje i povezivanje različitih sadržaja u kemiji, motiviranje za kvalitetno poučavanje u nastavi kemije i razvijanje samopouzdanja u realizaciji nastave kemije.

Korisnici programa učitelji kemije u osnovnim školama i nastavnici kemije u srednjim školama
Broj korisnika 25 učitelja u OŠ i /ili 25 nastavnika u SŠ
Period programa listopad 2010. - lipanj 2011.
Trajanje programa 36 školskih sati
Oblik rada rad u skupinama (radionice)

Autori programa:

Opis programa

Program je namijenjen nastavnicima i učiteljima kemije u osnovnim i srednjim školama. Program se sastoji od stručnih i metodičkih rješenja za unaprjeđivanje nastave temeljenih na iznesenim idejama. Nastavnicima i učiteljima bi to bila nužna i vrijedna pomoć za rad u sve težim uvjetima. Većina učitelja i nastavnika kemije želi da učenici razumiju ono što ih uče. Ali većina učenika ne pokušava razumjeti to što uče. Učenje je za njih – pamćenje! Mnogi učitelji i nastavnici već dugo osjećaju da je učenicima kemija dosta teška i apstraktna. Jedan od problema je što studenti imaju poteškoća u nalaženju veze između makroskopskoga svijeta atoma i molekula. Stoga je ovaj program upravo pripremljen da pomogne učiteljima i nastavnicima kemije u boljem i lakšem poučavanju.

Korisnici programa

Korisnici ovoga programa mogu biti učitelji kemije u osnovnim školama te nastavnici kemije u srednjim školama Grada Zagreba

Program predviđa izvođenje u odgojno-obrazovnim institucijama (školama). Očekivani broj korisnika 50 učitelja/nastavnika (25 učitelja u osnovnim školama i 25 nastavnika u srednjim školama). Program bi se izvodio u najmanje dvije odgojno-obrazovne institucije (škole), a najviše u četiri odgojno-obrazovne institucije ovisno o broju učitelja/nastavnika i interesu u tim školama.

Ciljevi koji se realizacijom programa žele postići

 • upućivanje učitelja/nastavnika na važnost cjeloživotnoga obrazovanja
 • unaprjeđivanje nastave kemije u osnovnim i srednjim školama
 • osposobiti nastavnike u srednjim školama da mogu pomoći svojim učenicima u pripremanju za maturu
 • ukazivanje na važnost odabranih sadržaja i tema iz kemije
 • poticati učitelje/nastavnike na razmišljanje i povezivanje različitih sadržaja u kemiji
 •  poticati motivaciju za kvalitetno poučavanje u nastavi kemije
 • poticanje zanimanja za povijest nastave kemije u Republici Hrvatskoj
 • razvijanje svijesti o važnosti kemije za realni svijet
 • otkrivanje važnosti i vrijednosti istraživačkoga miniprojekta u nastavi kemije
 • poticanje učitelja/nastavnika kemije na prihvaćanje timskoga rada i različitosti u pristupu realizacije programa iz kemije
 • poticanje učitelja/nastavnika na važnost znanja o opasnim tvarima iz svakodnevnice te tvarima bitnim za funkcioniranje živih bića
 • razvijanje samopouzdanja u realizaciji nastave kemije

Programom je predviđeno:

 1. Predavanja za nastavnike srednjih škola
  • Tumačenje građe atoma na temelju energije ionizacije
  • Izračunavanje elektronegativnosti iz energije ionizacije i konstrukcija Periodnoga sustava elemenata
  • Predviđanje Lewisovih formula i geometrije molekula
  • „Gastrokemija“
 2. Radionice za nastavnike srednjih škola
  • Predviđanje strukture molekula
  • Pretvorba pokusa u istraživački mini projekt
  • Istraživački mini projekt: Ugljik
  • Pojam kemijske reakcije i simbolički jezik
  • Od vitriola do kiselo-baznih ravnoteža
  • „Gastrokemija“
 3. Predavanja za učitelje osnovnih škola
  • Pojam kemijske reakcije i simbolički jezik
  • Svjetlost u kemiji
  • „Gastrokemija“
 4. Radionice za učitelje osnovnih škola
  • Ugljični dioksid i karbonati
  • Oksidi željeza
  • O prirodi željeza
  • Rezultati mjerenja, veličinska jednadžba i računske operacije
  • „Gastrokemija“

Dinamika realizacije programa:

 • Listopad 2010. - 6 školskih sati (3 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Studeni 2010. - 6 školskih sati (3 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Prosinac 2010.- 2 školska sata (2 x 45 min) oblici rada: grupni i frontalni rad
 • Siječanj 2011. - 4 školska sata (2 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Veljača 2011. - 12 školskih sati (6 x 90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Ožujak 2011. - 12 školskih sati (6 x 90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Travanj 2011. - 12 školskih sati (6 x 90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Svibanj 2011. - 12 školskih sati (6 x90 min), oblici rada: grupni i frontalni rad.
 • Lipanj 2011. - 6 školskih sati (3 x 90 min) oblici rada: grupni i frontalni rad. Završetak rada i evaluacija rada/programa (popratni upitnici za učenike i voditelje programa, analiza upitnika, zaključci).

 

Ukupno je predviđeno 72 školska sati za realizaciju predavanja i praktičnih radova u skupinama (radionica). Između svakoga blok sata predviđen je odmor za učenike u trajanju od 30-60. Za učenike prvih i drugih razreda SŠ predviđeno je 35 školskih sati kao i za učenike trećih i četvrtih razreda SŠ (ukupno 72 školska sata). Moguće je da učenici u dogovoru s autorom i voditeljima programa te ravnateljem SŠ i predmetnim nastavnikom u školi izaberu teme.

Pošalji upit

Preuzmite letak u PDF formatu

Ovdje možete preuzeti na svoje računalo letak u PDF formatu (1.2 MB) sa obrazovnim programima za školsku godinu 2010./2011.

Preuzmi letak

Programi u PDF formatu

Razboriti kemičar
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Odgoj i obrazovanje mladih
kroz učenje kemije
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Bioindikatori u prirodi
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Likovne radionice za
školsku djecu
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Kako se prijaviti za programe?

Novosti

Produžetak roka prijava za obrazovne programe

Objavljeno: 27.09.2010.

Rok za prijave za obrazovne programe je produžen do 30.09.2010. Pročitaj više

Program "Razboriti kemičar" počinje se realizirati 5. i 6. listopada 2010.

Objavljeno: 16.09.2010.

Program će se realizirati u 2 grupe: u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., Zagreb i u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, Sesvete. Pročitaj više

O udruzi

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja. Pročitaj više

Udruga „Školsko zvono“
Narcisa 74
10360 Sesvete, Hrvatska
e-mail: info@udrugaskolskozvono.hr
mobitel: 095/900-59-91