SEBIČNI GEN - Besmrtne spirale DNA i proteina

Program genetike i biologije stanice.

Genetika je suvremena biološka znanost koja je u intenzivnom razvoju sa nizom otkrića u području manipulacije genima. Danas je djelomično poznat genom čovjeka i dešifriraju se geni za pojedina svojstva. Program "Sebični gen" predviđa da se kroz praktične radove školska populacija upozna sa osnovnim pojmovima genetike i genetičkoga inženjerstva.

Korisnici programa učenici osmih razreda osnovnih škola i učenici svih razreda srednjih škola
Broj korisnika 50 učenika
Period programa program u najavi
Trajanje programa 24 školska sata
Izvođenje programa 6 sati predavanja i 18 sati radionica

Autori programa:

Opis programa

Naziv programa „SEBIČNI GEN“ teza je britanskoga zoologa Richarda Dawkinsa suvremenoga popularizatora biologije. Teza o „sebičnim genima“ kao nosiocima nasljeđivanja u organizmima može se jednostavno svesti na četiri slova (A, T, G, C, početna slova organskih baza čijom kombinacijom nastaju proteini tzv. „materijal“ za život) iz kojih kombinacijom nastaje genom svih organizama.

Učenici osnovnih i srednjih škola poglavito gimnazija u okviru redovnoga programa Biologija uče o svim važnim sadržajima koji govore o genima, kromosomima i nasljeđivanju. Ovaj program predstavlja nadogradnju u stjecanju kompetencija učenika, a predviđeno je da se izvodi u okviru izvannastavnih aktivnosti.

Program je namijenjen školskoj populaciji djece osmih razreda osnovne škole te prvih i četvrtih razreda srednje škole. Genetika je suvremena biološka znanost koja je u intenzivnom razvoju sa nizom otkrića u području manipulacije genima. Djelomično je poznat je genom čovjeka, dešifriraju se geni za pojedina svojstva i obavljaju se aktivnosti u genetici i medicini kako bi se otklonili geni koji izazivaju bolesti. Otkrića pojedinih gena izuzetan su vrijedan doprinos u molekularnoj i humanoj genetici te su i medijski danas izuzetno interesantna. Do sada je učenicima nastava biologije u osnovnoj i srednjoj školi glede obrade sadržaja iz biologije stanice i genetike bila dosta apstraktna. Zato ovaj program predviđa da se kroz praktične radove školska populacija upozna sa osnovnim pojmovima genetike kao što su: gen, kromosomi, mitoza, mejoza, zakoni nasljeđivanja, građa DNA, manipulacije genima, dosadašnji uspjesi genetičkoga inženjeringa (proizvodnja lijekova, hrane itd.). Program se sastoji od stručnih i metodičkih rješenja za unaprjeđivanje nastave biologije. Program genetike i biologije stanice postaje učenicima nerazumljiv bez praktičnih radova. Stoga je programom predviđeno da učenici kroz predavanja i praktične radove (originalna metodička i didaktička rješenja u poučavanju) shvate i razumiju značaj genetike za razumijevanje nasljeđa.

Korisnici programa

Korisnici ovoga programa mogu biti učenici osmih razreda osnovne škole i prvih razreda srednje škole (15/16 godina) kao i učenici četvrtih razreda srednje škole (19/20 godina). Obzirom na starosnu dob učeničke populacije program predviđa određenu modifikaciju u metodičko-didaktičkom pristupu izvođenju radionica kao i načinima, oblicima te metodama rada i poučavanja.

Program predviđa izvođenje u odgojno-obrazovnim institucijama (školama). Očekivani broj korisnika 50 učenika/ca (25 učenika/ca populacije 14/16 godina i 25 učenika/ca populacije 19/20 godina). Program bi se izvodio u najmanje dvije odgojno-obrazovne institucije (škole), a najviše u četiri odgojno-obrazovne institucije ovisno o broju učenika i interesu u tim školama. Predviđeno je 24 školska sata za realizaciju od toga 6 sati predavanja i 18 sati praktičnoga rada u skupinama (radionica).

Programom su predviđene sljedeće teme:

 1. Kako je otkriveno postojanje gena?
  • Rad Gregora Mendela, križanje graška
  • Praktičan rad: uzgoj graška, promatranje građe cvijeta, obavljanje oprašivanja, razvoj do sjemena (rad u skupinama)
  • Pravilnost u ponavljanju rezultata nasljeđivanje - dokaz čestica (gena).
  • Pojmovi dominantnost, recesivnost, homozigot, heterozigot.
 2. Osnovni principi nasljeđivanja
  • Analiza rezultata istraživanja Gregora Mendela (rad u skupinama- radionica)
  • Promatranje te analiza rezultata dobivenih istraživanjem (križanjem) sorti graška ("Mali provansalac" i "Grašak crvenoga cvijeta") voditelja i suradnika programa - (rad učenika po skupinama- radionica).
  • Jednoličnost potomaka F1 generacije
  • Razilaženje svojstava u F2 generaciji u stalnim brojčanim omjerima
  • Monohibridno nasljeđivanje
  • Dihibridno nasljeđivanje
 3. Geni kao dijelovi kromosoma
  • Praktični radovi: "Izradba preparata mitoze u stanicama korijena luka Alium cepa L." (rad u skupinama - radionica)
  • Praktični radovi: "Uočavanje diobe i raspodjele kromosoma u preparatima stanica korjena luka Alium cepa L."
  • Izvesti zaključak da broj alelnih gena odgovara broju kromosoma u tjelesnim stanicama.
 4. Vinska mušica (Drosophila melanogaster) kao objekt genetičkih istraživanja
  • Praktični radovi: Izradba podloge za uzgoj mušice
  • Praktični radovi: Životni ciklus vinske mušice
  • Praktični radovi: Mutacije vinskih mušica potrebne za praktični rad
  • Praktični radovi: Križanje vinskih mušica - osnovni principi
  • Praktični radovi: Križanje vinskih mušica - monohibridno nasljeđivanje
  • Praktični radovi: Križanje vinskih mušica - dihibridno nasljeđivanje
  • Praktični radovi: Križanje vinskih mušica - spolno vezano nasljeđivanje
 5. Ukrštanje kromosoma (Crossing - over) ili prebacivanje gena između homolognih kromosoma.
  • Praktični radovi: Križanje vinskih mušica - uočavanje ukrštanja kromosoma
  • Određivanje lokusa (mjesta gena na kromosmu) nove mutacije vinskih mušica - primjer dobivene nove mutacije u istraživanju voditelja programa i suradnika.
 6. Uspjesi i problemi u primjeni suvremene genetike
  • Regulacija aktivnosti gena i rak
  • Genska terapija
  • Genetski modificirani organizmi

Ciljevi koji se realizacijom programa žele postići:

 • Upućivanje mladih na važnost cjeloživotnoga učenja u području prirodoslovlja
 • Poticanja mladih na nastavak obrazovanja iz biologije/genetike
 • Otkrivanje važnosti i vrijednosti istraživačkoga miniprojekta u nastavi biologije/genetike
 • Razvijanje svijesti o važnosti genetike za realan svijet
 • Poticanje mladih na prihvaćanje timskoga i suradničkoga rada
 • Razvijanje samopouzdanja kod mladih
 • Razvijati svijesti o humanoj i odgovornoj primjeni dostignuća u genetici - odgojna važnost
 • Vrjednovanje (evaluacija) programa

Zadaće programa:

 • usvojiti znanje o općim genetičkim pojmovima i zakonitostima
 • razvijati umijeće promatranja, bilježenja promatranoga iz raspoloživoga materijala u izvornoj stvarnosti (grašak, vinska mušica)
 • izvesti određene zaključke temeljem opažanja i dobivenih rezultata
 • razvijati svijest o humanoj primjeni dostignuća u genetici prema čovjeku i cjelokupnoj prirodi
 • razvijati sposobnost logičkoga zaključivanja, apstraktnoga, kritičkoga i kreativnoga mišljenja u genetici
 • razvijati manualne sposobnosti izradbe pribora za jednostavne praktične radove u genetici
 • osposobiti sa samostalno rješavanje problema u istraživanju
 • osposobiti za timski rad i suradničko učenje
 • voditi dnevnik rada i zapažanja sa fotodokumentacijom
 • koristiti i informatička i matematička znanja u analizi i predstavljanju rezultata dobivenih praktičnim radovima u genetici

Dosadašnja postignuća programa:

Program je do sada obrađen i prezentiran od strane stručnjaka, voditelja programa, Stanislava Leničeka, prof. biologije – profesor savjetnika (u mirovini) i mr. sc. Nenada Markovića, prof. biologije i kemije (radi u NCVVO-u) u okviru izvannastavnih aktivnosti (biološka skupina, mladi biolozi, mladi genetičari, susreti i smotre mladih biologa u RH) gimnazija u kojima su spomenuti stručnjaci radili. Učenici gimnazijalci su pokazivali veliki interes za taj program te je temeljem toga programa napisan veliki broj Maturalnih radova gdje su spomenuti stručnjaci bili mentori.

Pošalji upit

Preuzmite letak u PDF formatu

Ovdje možete preuzeti na svoje računalo letak u PDF formatu (1.2 MB) sa obrazovnim programima za školsku godinu 2010./2011.

Preuzmi letak

Programi u PDF formatu

Razboriti kemičar
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Odgoj i obrazovanje mladih
kroz učenje kemije
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Bioindikatori u prirodi
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Likovne radionice za
školsku djecu
PDF (0.5 MB)

Preuzmi program

Kako se prijaviti za programe?

Novosti

Produžetak roka prijava za obrazovne programe

Objavljeno: 27.09.2010.

Rok za prijave za obrazovne programe je produžen do 30.09.2010. Pročitaj više

Program "Razboriti kemičar" počinje se realizirati 5. i 6. listopada 2010.

Objavljeno: 16.09.2010.

Program će se realizirati u 2 grupe: u OŠ Petra Zrinskoga, Krajiška ulica br. 9., Zagreb i u OŠ Sesvetski Kraljevec, Školska 10, Sesvete. Pročitaj više

O udruzi

Glavna aktivnost Udruge je organiziranje obrazovnih programa vezanih uz učenje i poučavanje. Udruga je osnovana 2008. godine i okuplja tim stručnjaka sa dugogodišnjim obrazovnim i pedagoškim iskustvom, kako bi zainteresiranima pomogla primijeniti uspješne načine poučavanja i učenja. Pročitaj više

Udruga „Školsko zvono“
Narcisa 74
10360 Sesvete, Hrvatska
e-mail: info@udrugaskolskozvono.hr
mobitel: 095/900-59-91